Passie voor ontwerp en coördinatie.

Persoonlijk contact van a tot z

Persoonlijk contact is één van de belangrijkste uitgangspunten in onze strategie. De vertrouwensband tussen bouwheer en architect staat hierbij centraal, zowel in studie- en ontwerpfase, als in de uitvoering van het project, én dit alles onafhankelijk van de omvang van het project.

Daarbij gaan we ervan uit dat elke bouwheer en elk project, ongeacht het type of de grootte, uniek is en een specifiek antwoord of ontwerp vereist. Zo pinnen we ons niet vast op één bouwstijl of bouwmethode, maar trachten we steeds met de bouwheer mee te denken om de perfecte, aangepaste oplossing voor zijn project te realiseren.

We zien onze rol als architect als “creatieve raadsman” van de bouwheer. Een vertrouwenspersoon, die hem begeleidt doorheen het hele bouwproces: van a tot z en van stedenbouw tot aannemer. Maar bovenal iemand die een creatieve, esthetische en bouwkundige oplossing aanreikt binnen de vooropgestelde projectwensen.

 • Team

  Julien Claerbout - Joachim Keunen - Nico Van Steendam - Sharon Haillez - Lowie Devos - Emmylou Feys

 • Naargelang de wensen, kunnen volgende items onderdeel uitmaken van de opdracht:

  • Opmetingen
  • Voorontwerp
  • Ontwerpen
  • Visualisaties
  • Lastenboeken & meetstaten
  • Aanbestedingen
  • Onderhandelingen & contracten
  • Projectopvolging
  • Coördinatie & planning

In de kijker