Onze diensten

Wij stemmen onze diensten steeds af op de wensen van de bouwheer en de vereisten van het project. Gaande van een basissamenwerking met betrekking tot ontwerp, vergunning en controle van de uitgevoerde werken tot een doorgedreven totale projectopvolging. Bij dit laatste gaan wij uit van het volledig ontzorgen van de bouwheer door het project gedetailleerd op te volgen en te coördineren. Naargelang de wensen, kunnen volgende items onderdeel uitmaken van de opdracht:

 • Opmetingen

  Opmeten

  Het opmeten en in kaart brengen van de bestaande context en het digitaliseren van beschikbaar planmateriaal.

 • Voorontwerp

  Diensten voorontwerp

  Het opstellen van een voorontwerp of masterplan.

 • Ontwerpen

  Dienstenontwerp

  Het uittekenen van gedetailleerde ontwerpen.

 • Visualisaties

  Kantoor 259

  Het uitwerken van een 3D-model, schema’s en andere visualisatie.

 • Lastenboeken en meetstaten

  Diensten lastenboeken

  Het opstellen van aanbestedingsdocumenten zoals lastenboeken, meetstaten en aanverwante documenten.

 • Aanbestedingen

  Diensten prijsaanvraag

  Het uitsturen van prijsvragen en het opmaken van prijsvergelijkingen.

 • Onderhandelingen en contracten

  Diensten onderhandelen

  Het assisteren bij de prijsonderhandelingen en het opstellen van aannemingscontracten.

 • Projectopvolging

  JK 86 003

  Het nauwgezet opvolgen controleren van de uitvoering van de werken.

 • Coördinatie & planning

  Diensten coordinatie

  Het voorzien van de noodzakelijke projectcoördinatie en het opstellen van de detailplanning.