Deldaele header
Deldaele 01

UITGANGSPUNT

Met het oog op de uitbreiding naar een strategische ligging langsheen de Ijzeren Bareel te Spiere-Helkijn, werd het bestaande magazijn met toonzaal gedeeltelijk gesloopt en herbouwd tot een volwaardige, moderne showroom voor land- en tuinbouwmachines die het nieuwe elan van de firma representeert. Daarbij werd de uitwerking van een achterliggend werkatelier mee opgenomen in de plannen.

Deldaele 02
Deldaele 03

CONCEPT

Het programma voor de nieuwe showroom bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds een klassieke toonzaal en anderzijds ruimte voor ondersteunende functies zoals onthaal, kantoren en een open, multifunctionele ruimte voor lezingen, opleidingen of demonstraties.

Deze tweeledigheid werd doorgetrokken in de architectuur, met name een open, transparante showroom met een binnenruimte en een buitensokkel voor het exposeren van land- en tuinbouwmachines. Een gesloten gedeelte met een beperkter aantal strategische raamopeningen dient voor de ondersteunende functies en het onthaal.

 • Ligging
  Spiere-Helkijn

 • Programma
  Herbouw van een bestaande showroom

 • Type
  Showroom

 • Bouwwijze
  Industriebouw: staal-betonbouw

 • Aard
  Afbraak & nieuwbouw

 • Opdracht
  Ontwerp - Vergunning – Uitvoering

 • Projecttermijn
  2019 - 2020

 • Oppervlakte uitbreiding
  350 m²

Deldaele 04

De tweeledigheid van het project werd doorgetrokken in de architectuur: een open, transparante showroom aangevuld met een gesloten gedeelte.

Deldaele 05

MATERIALITEIT

Het grootste deel van de gevel werd voorzien in glas vanuit het perspectief en doorzicht op de toonzaal. Het gesloten gevelgedeelte met onder andere de kantoren werd uitgevoerd in een witte silex.

De betonnen expositiesokkel voor het gebouw en de omliggende wegenis kregen vorm in glad beton.

Deldaele 06
Deldaele 07
Deldaele 08