Dynamic header
Dynamic 01

UITGANGSPUNT

Op vraag van de bouwheer werd een uitbreiding ontworpen voor de bestaande opslagplaats van DS Smith, ter vervanging van de bestaande bedrijfswoning vooraan op het terrein.

 • Ligging
  Harelbeke

 • Programma
  Uitbreiding van een bestaand magazijn

 • Type
  Opslagmagazijn

 • Bouwwijze
  Industriebouw - betonbouw

 • Aard
  Nieuwbouw

 • Opdracht
  Ontwerp - Vergunning – Uitvoering - Coördinatie

 • Projecttermijn
  2019 - 2021

 • Oppervlakte uitbreiding
  750 m²

Dynamic 02

De uitbreiding omvat een eenvoudig, kubistisch, industrieel volume.

Dynamic 03

CONCEPT

Het ontwerp van de uitbreiding werd geconcipieerd in de lijn van de bestaande gebouwen. Het omvat een eenvoudig, kubistisch, industrieel volume dat in de eerste plaats ontworpen is vanuit z'n zuivere functie als bijkomende opslagplaats voor het bedrijf.

Dynamic 04

UITDAGING

Specifieke uitdagingen bij dit project waren het verplaatsen en herintegreren van de hoogspanningscabine, het inbouwen van een ondergrondse VLAREM-plichtige opslagtank en dit alles op de beperkte beschikbare ruimte van de bouwplaats.

Dynamic 05

MATERIALITEIT

Naar analogie met de bestaande gebouwen werden de industriële gevelpanelen in donkerkleurige silex overgenomen. De constructie op zich werd ook integraal in beton opgetrokken.